PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE MARILA STANDARD PROMO 2021

 1. POŘADATEL: MOKATE Czech s.r.o., IČO 25378449, spisová značka C 127090 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Praha 10, Počernická 96, PSČ 10800, kontaktní E-mail: [ ], kontaktní telefon: [ ].
 2. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ AKCE: Akce probíhá v České republice v době od 1. dubna 2021 do vyčerpání výher, anebo do ukončení prodeje soutěžních balení. Akce je komunikována zejména na webových stránkách akce [ ], které jsou také základním nástroje pro poskytování informací pořadatelem účastníkům.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce se může stát každá osoba, právně způsobilá k nákupu soutěžního balení. V případě, že se výhercem automobilu stane nezletilá osoba, bude jí výhra vydána pouze s písemným souhlasem zákonných zástupců. V případě nákupu výherního balení jménem a na účet třetí osoby je nákupčí povinen respektovat její pokyny, týkající se výhry.
 4. PRINCIP AKCE: Pořadatel bude v době od 1. dubna 2021 distribuovat v České republice speciální soutěžní balení svého produktu Káva Standard 1kg, výrazně označená informací o této akci (dále a výše jen „soutěžní balení“). Upozornění: jiná balení kávy ani jiné produkty pořadatele nejsou do této akce zapojeny ! Do náhodně vybraných soutěžních balení pořadatel v procesu výroby vloží výhry. Účastník, který výhru v balení jím zakoupeném či jinak řádně nabytém, nalezne, jí okamžitě získává.
 5. VÝHRY: Výhry tvoří 20 x hygienicky balené bankovka v hodnotě 5.000,- Kč a 1 x automobil Dacia Duster. Výhru v podobě bankovky si výherce ihned ponechá. Výhra v podobě automobilu má formu voucheru, přičemž ten, kdo jej ve výherním balení nalezne, se pro získání výhry musí nejpozději do tří měsíců po datu minimální trvanlivosti výherního balení osobně přihlásit u pořadatele, jinak nárok na výhru bez náhrady zaniká ! Výherce automobilu se musí přihlásit pořadateli prostřednictvím kontaktů výše uvedených, předložit výherní balení i originál voucheru, prokázat splnění všech podmínek akce a svůj daňový status, akceptovat předávací protokol včetně ustanovení o užití identity výherce v propagaci pořadatele a poskytnout veškerou další potřebnou součinnost. Konkrétní specifikace automobilu náleží výlučně pořadateli; jeho vyobrazení na komunikačních materiálech akce je pouze ilustrační.
 6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:

  Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.Výhry nejsou právně vymahatelné. Nevydané výhry propadají pořadateli.O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách akce, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

  Upozornění: Výhry v podobě bankovek mohou podléhat zdanění, jehož řádné provedení je odpovědností výherce. Zdanění výhry v podobě automobilu bude individuálně dohodnuto s výhercem dle jeho daňového statutu.

 

 

 

Sleduj nás!

 • Vždy vím, po čem sáhnout! <br><a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Marila\">#Marila</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Mujden\">#Mujden</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Kafe\">#Kafe</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Coffee\">#Coffee</a>
 • Balanc ve prospěch chuti.<br><a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Marila\">#Marila</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Mujden\">#Mujden</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Kafe\">#Kafe</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Coffee\">#Coffee</a>
 • Radši si loknu espressa a v pohodě propluju celý den.<br><a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Marila\">#Marila</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Mujden\">#Mujden</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Kafe\">#Kafe</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Coffee\">#Coffee</a>
 • To nejlepší z naší pražírny až k vám domů.<br><a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Marila\">#Marila</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Mujden\">#Mujden</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Kafe\">#Kafe</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Coffee\">#Coffee</a>
 • Jen s dobrým kafem dokážu udržet můj svět v rovnováze.<br><a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Marila\">#Marila</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Mujden\">#Mujden</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Kafe\">#Kafe</a> <a href=\"https://www.instagram.com/explore/tags/Coffee\">#Coffee</a>
 • Instagram logo